Home About Algemeen Price & info Onze groepsreizen Rijden in amerika Bikes & trikes Esta Verzekeringen Picture & movies Contact
Rijden in Amerika
© Deze website is ontworpen en eigendom van SchoonenEvents / MotorReis USA & P.C.W. Schoonen
MotorreisUSA
MR USA SUNSET HORSEBACK RIDING EVENT

Rijden in Amerika.

Als u voor het eerst op de weg komt zult u merken dat motorrijden in Amerika, in verhouding tot Nederland, een prettige aangelegenheid is. Om te beginnen zult u meer een ruimtelijk gevoel hebben door het feit dat de wegen wat breder zijn. Wat in ieder geval zeker is is dat de Amerikaanse automobilist een stuk rustiger is in het verkeer (op uitzonderingen na natuurlijk). De in ons land vaak aanwezige agressie is er niet. Dit zal niet in de laatste plaats te maken hebben met het feit dat tegen verkeersovertreders harde maatregelen worden genomen door de politie. In veel delen van de VS bestaat het zogenaamde 'keep your lane' (1) systeem: blijf op uw eigen rijstrook. Dat betekent feitelijk dat u links en rechts kan worden ingehaald en dat zelf ook mag doen. Zit u op de derde baan dan blijft u daar tot u het nodig vind om te gaan inhalen. U moet dan wel goed naar links en rechts kijken want men kan u tenslotte ook inhalen vanuit de rechterhoek. Op de wegen waar van u wordt verwacht dat u zoveel mogelijk rechts blijft rijden zult u een bord aantreffen met de mededeling: keep right, except to pass (blijf rechts rijden, alleen voor inhalen gaat u naar een andere baan). Uiteraard zijn bovenstaande zaken niet van toepassing op wegen waar uw tegenliggers ook rijden. (1. Keep Your Lane wordt wel vaak gedaan maar officieel moet je wel degelijk rechts rijden en links inhalen. Veel mensen doen dat niet maar het is wel overal de officiële wet. De politie zal je er niet voor bekeuren maar het is wel zo prettig als iedereen rechts rijdt natuurlijk.) Een ander verschil met Nederland is het afslaan naar rechts (2) bij stoplichten. In de meeste gevallen mag u namelijk door rood rijden als u rechtsaf slaat. U moet zich dan wel vergewissen van het feit dat er geen naderend verkeer van links komt en dat er in het geheel geen voetgangers uw pad kruisen. Ook moet de motor geheel stil staan voor u besluit door rood rechtsaf te rijden. In sommige gevallen mag u niet doorrijden, het bord met 'no right turn on red' zal u daarvoor waarschuwen. (2. Afslaan bij rood licht mag zowel naar rechts als naar links zolang er geen bord staat "No turn on red". Links afslaan heeft nog een aantal beperkingen; het mag alleen als je op een doorgaande eenrichtingsweg rijdt en de weg waarop je linksaf wilt slaan ook een doorgaande eenrichtingsweg is. Beide wegen moeten dus eenrichtingsweg zijn en dat aan beide kanten van het kruispunt.) Verder zijn er in de Verenigde Staten, net zoals dat hier het geval is, stopborden. Als u een stopbord ziet staan dient u ook daadwerkelijk volledig stil te staan. En wel zodanig dat een eventuele politieagent dit ook ziet. Mocht u een gelijkwaardige kruising naderen dan zal op elke hoek van de kruising meestal een stopbord staan. Een zogenaamde 4-WAY stop. Het systeem is dan dat de eerste die aankomt als eerste weg mag rijden en dan de tweede etc. etc. Op snelwegen wordt goed aangegeven welke richting u uitgaat, bijvoorbeeld Interstate 75 met daaronder North. Afslagen worden altijd ruim van te voren aangeven met daaronder een nummer, iets wat wij ook steeds vaker zien in ons eigen land. Schoolbussen rijden er bijzonder veel in de Verenigde Staten en zijn te herkennen aan hun gele opvallende kleur. Als een schoolbus gaat stoppen om kinderen in of uit te laten stappen dan zullen rode knipperlichten en een uitgeklapt stopbord, dat aan de zijkanten van de bus hangt, u daarvoor waarschuwen. U mag dan, of u nu uit dezelfde richting of tegenovergestelde richting van de bus komt, niet doorrijden. U dient te allen tijde te stoppen. Doet u dit niet dan heeft u kans op een zware bestraffing. En als u in zo'n geval een kind zou aanrijden reken dan maar op tenminste een leven lang betalen voor de kosten die zo'n ongeval met zich meebrengen en als u een beetje pech heeft wordt u in geval van zwaar letsel of overlijden van het kind voor poging tot moord of moord aangeklaagd en zal de gevangenis het enige zijn wat u de aankomende jaren zult zien. De snelheidslimieten worden in vrijwel heel de Verenigde Staten strikt nageleefd of met een minimaal aantal mijltjes overschreden. Ook hier weer uitzonderingen nagelaten natuurlijk. Begaat u een snelheidsovertreding dan zal, naar gelang de hoogte daarvan, een fikse bestraffing het gevolg zijn. Als toerist zult u in de meeste gevallen direct een boete moeten betalen. Niet betalen kan resulteren in een nachtje gevangenis en inbeslagname van uw huurauto. De Highway Patrol controleert op diverse manieren zoals: vanuit de lucht, met een lasergun, verstopt in de bosjes en ga maar door. Voetgangers zijn ook een apart verhaal. Standaard hebben voetgangers in vrijwel alle gevallen voorrang. Let dus goed op voor overstekende voetgangers. In Amerika wordt het aanrijden van een voetganger, afhankelijk van de situatie uiteraard, bij uw schuld zwaar aangepakt. Verder dient u nooit bij een brandkraan uw motor te parkeren, meestal zal wegslepen het resultaat zijn.   Gooi geen afval op straat,  staan hoge boetes! Soms wel tot $ 500,- ! In sommige staten kunt u er zelfs voor gearresteerd worden. U zal regelmatig bordjes langs de wegen zien staan met de tekst: "Adopt a highway litter control" met daaronder de naam van een organisatie die vrijwillig dat stukje snelweg schoon houdt. Interstates (Snelwegen van Amerika) Hebben verschillende aanduidingen, hieronder een korte uitleg. Je hebt hoofdroutes (Principal routes) met 1 of 2 cijfers. Als deze nummers een even getal betreffen dan zijn dit altijd Oost - West routes. Je hebt hoofdroutes (Principal routes) met 1 of 2 cijfers. Als deze nummers een oneven getal betreffen dan zijn dit altijd Noord - Zuid routes. Interstates met een 3- cijferig getal zijn Ringwegen (loop or belt routes). Het eerste nummer is een even getal. Us- Highways worden aangeduid met borden zoals hiernaast. Borden kunnen behalve de vierkante vorm zoals hiernaast ook "uitgesneden" zijn. In California zien de borden er bijvoorbeeld als volgt uit: Business routes, zijn routes die vanaf de snelweg (interstate) de steden in gaan of deze doorkruisen. Deze hebben altijd de zelfde becijfering als de aangelegen interstate.
Rijden in amerika